HORESTA: Finanslov har både roser og torne

ti 03.12.2019, 07:17

HORESTA glæder sig over lettere adgang til arbejdskraft, men kritiserer den nye finanslov for at have alt for meget fokus på at indfri velfærdsløfter.

Det er en blandet modtagelse, som finansloven får fra HORESTA, der er den danske brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet.

Det gode er, at der vil være lettere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft:

- Det er positivt for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, at aftalen vil gøre det lettere at tiltrække faglært udenlandsk arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU. Det har vi hårdt brug for. Dertil kommer, at den styrker vores erhvervsuddannelser økonomisk ved at afskaffe omprioriteringsbidraget og ved at videreføre puljen til kvalitetsudvikling. Og endelig får det betydning for vores arbejdspladser, at man afskaffer gebyret på danskkurser for flygtninge og indvandrere, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA.

Katia K. Østergaard glæder sig på turismens vegne også over, at finanslovsaftalen ikke indeholder en flyafgift, som ellers har indgået i debatten op til aftalens indgåelse.

Det negative derimod er, at der er for lidt fokus på erhvervslivets vilkår, mener HORESTA.
Katia K. Østergaard peger især på en forhøjelse af arveafgiften, og på at arbejdsgiverne fremover skal betale for de første 40 sygedage mod i dag 30. Dertil kommer en markant forhøjelse af emballageafgiften, som også vil ramme emballage, der er klima- og miljøvenlig. Et tiltag, som HORESTA har kritiseret under forhandlingerne.

- Der er generelt tale om en finanslov, som har skullet indfri en masse velfærdsønsker. En del af finansieringen hentes desværre i erhvervslivet, hvor grundlaget for fremtidens velfærd skal skabes. Det virker meget kortsigtet. Vi anerkender, at de fem forligspartier har haft en lang række løfter, der skulle indfries. Men vi forventer på længere sigt, at man vil prioritere erhvervslivet højere, siger Katia K. Østergaard.