Havvindmøllepark ved Bornholm med i finansloven

ti 03.12.2019, 06:48

Der er mange grønne tiltag i den nye finanslov. Tiltaget omkring energiøer har allerede Bornholm stående som mulighed.

Danmarks skal have mere og urørt skov, der bliver oprettet en grøn fond og så skal der laves forundersøgelser af energiøer ifølge den nye finanslov. Det sidste punkt har fra start af Bornholm stående, hvor der er afsat penge til en forundersøgelse af en havvindmøllepark ved Bornholm.

Der afsættes 30 millioner kroner i 2020, 27 millioner kroner i 2021 og otte millioner kroner i 2022 til at lave forundersøgelser af en såkaldt energiø med minimum 10 gigawatt tilkoblet. I de penge er forundersøgelsen af havvindmølleparken ved Bornholm inkluderet.


I finansloven står der:

"Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at igangsætte en forundersøgelse til energiøer samt understøtte power-to x teknologi. Der igangsættes en forundersøgelse for etableringen af en energiø med minimum 10 GW tilkoblet, herunder undersøges også forslagene vedrørende en energiø ved Bornholm på 1-5 GW. Power-to-X kan potentielt understøtte en effektiv udnyttelse af store mængder havvindstrøm fra en evt. energiø, hvorfor der samtidig afsættes midler til forsknings-, udviklingsog demonstrationsordninger for Power-to-X.

Der afsættes 30 mio. kr. i 2020, 27 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022."