Pas på de glatte veje

ti 03.12.2019, 06:20

Morgenstunden er kold og klar med vejtemperaturer under frysepunktet. Der er derfor udsendt en glatførevarsel.

Vintertjenesten har udsendt en glatførevarsel, da vejene kan være glatte fra morgenstunden. Det skyldes, at vejtemperaturene er under frysepunktet.

Det fremgår, at:

Klasse A-veje, det overordnede vejnet, har restsalt på kørebanerne fra sidste saltning.
Klasse B-veje i åbent land, byer, pladser og cykelstier, observeres og saltes efter behov.
Øvrige vejklasser saltes ikke og kan være glatte.