BRK vil høre dit forslag til nye kystområder

fr 12.07.2019, 11:49

Kommunalbestyrelsen vil skabe attraktive boligområder langs kysten og vil gerne høre din mening, idé eller forslag til projektet.

Kommunalbestyrelsen peger på, at nogen områder i kystnærhedszonen skal være såkaldte udviklingsområder.

Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og tre kilometer ind i landet. Kommunerne kan ansøge om at landzonearealer i kystnærhedszonen får status som udviklingsområder.

Det er endnu ikke besluttet hvilke områder, der skal søges som udviklingsområder. Dem der bliver udvalgt skal efter planen anvendes til at skabe nye boligområder i de kystnære byer med bopælspligt.

Har du en mening om, hvordan, der skal skabes attraktive boligområder langs kysten, så kan du give et høringssvar via nedenstående link