Rønne Theater skal ombygges for 20 mio. kr.

fr 15.03.2019, 09:45

Rønne Theater fylder 200 år i 2023 og det skal markeres med et større renoverings- og formidlingsprojekt.

Scenerum, skuespillergarderobe og teaterhaven. Alle bør renoveres, hvis det står til formanden for Rønne Theater, Bodil Lundqvist.

- I anledning af Rønne Theaters forestående 200 års fødselsdag i 2023, mener vi tiden er rigtig til at igangsætte et større renoverings- og formidlingsprojekt, så teatret kan fortsætte sin virksomhed mange år ud i fremtiden, lyder det fra formanden.

Rønne Theater var i årene 1997 til 2011 gennem et omfattende ombygnings-, nybygnings- og udvidelsesarbejde, men dengang blev scenerummet ikke renoveret og teaterhaven heller ikke gjort færdig pga. manglende finansiering.

- Scenerummet og salen har behov for en større opgradering, så vi kan overholde de sikkerhedsmæssige og arbejdsmiljømæssige forskrifter, fortæller Bodil Lundqvist og tilføjer:

- Teaterhaven skal indrettes på en måde, som får hele teaterkomplekset til at hænge sammen. Den skal etableres som oplevelseshave og forestillingssted, og være omdrejningspunkt for formidlingen omkring Rønne Theater, til glæde for øens gæster.

Forbedring af scene og sal indeholder følgende punkter:
• Etablering af nyt elektrisk scenetræk-system.
• Udskiftning af sceneloft.
• Udskiftning af scenegulv.
• Etablering af nyt dæmpersystem og nye kabelføringer.
• Færdiggørelse af ventilation.
• Udvidelse af teknikrum.
• Renovering af skuespillergarderobe.
• Div. bygningsmæssige forbedringer.

Det anslås, at det samlede projekt vil beløbe sig til mellem 15-20 mio. kr. Pengenes søges skaffet via fonde og håbes færdigt til jubilæet i 2023.