Patienter med grøn stær får lokalt forum

on 06.03.2019, 11:28

I starten af april måned kan folk, der døjer med grøn stær, mødes med hinanden i et nyt forum.

Øjensygdommen grøn stær – Glaukom - er en fællesbetegnelse for flere forskellige sygdomme, der forårsager forandringer i øjets synsnerve. Mange af patienterne er arvemæssigt disponeret, og derfor er det en god ide at få undersøgt sit syn regelmæssigt, når man kommer op i 40-års alderen.

Bornholm har hidtil ikke haft sin egen sektion under Landsforeningen for sygdommen Glaukom, men nu har bornholmske patienter med grøn stær taget initiativ til at oprette et lokalt forum, hvor patienterne kan mødes og udveksle erfaringer og mødes med læger med særlig indsigt i disse specielle øjensygdomme.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

En af initiativtagerne er Henning Rovsing Olsen i Svaneke, der på Glaukomforeningens vegne inviterer til orienteringsmøde på Bornholms Hospital, Ullasvej 8 i Rønne torsdag den 4. april kl. 14.

Hvad mange sikkert ikke ved er, at betegnelsen ”grøn stær” ikke betegnes som en enkelt sygdom, men derimod er en samlet betegnelse for flere forskellige sygdomme i øjet.

Grøn stær forårsager i modsætning til grå stær yderst sjældent total blindhed, og gennem de seneste 30 år er behandlingen blevet bedre, så synet bevares og ikke længere forringer patienternes livskvalitet i samme grad som tidligere.

Øjets væsketryk spiller en vis rolle for sygdommenes udvikling, men det er vigtigt at vide, at et såkaldt ”normalt” øjentryk ikke giver sikkerhed for, at man ikke får grøn stær. På samme måde lever en del mennesker godt og længe med et ”forhøjet” øjentryk.

Det nystiftede forum på Bornholm har sendt en lille beskrivelse af, hvad grøn stær er:

FAKTA OM GRØN STÆR:

•Kronisk grøn stær (Kronisk, åbenvinklet glaukom - aldersrelateret)
•Akut grøn stær (Akut, lukket-vinkel glaukom - knyttet til langsynethed)
•Sekundære former for grøn stær (Sekundære glaukomer - i forbindelse med andre øjenlidelser)
•Medfødt grøn stær (Medfødt glaukom - også kaldet okseøje eller buftalmi).