KB: Folkeræsbanen stemt videre

to 11.10.2018, 19:53

Kommunalbestyrelsen har godkendt planerne for en folkeræsbane ved Bolbyvej og Torpebakker ud for Klemensker.

På Økonomi- Erhvervs- og Planudvalgsmøde den 3. Oktober blev lokalplanen, der indbefatter en folkeræsbane ud for Klemensker, godkendt af udvalget. Torsdag aften fulgte kommunalbestyrelsen trop.Venstres Brian Kofoed blev vurderet inhabil i sagen, og han blev erstattet af Carsten Hæstrup.Enhedslisten, Anne Thomas (Å), Kirsten Wendell (A) og Leif Olsen (SF) kunne ikke medvirke i beslutningen.Den 29. maj i år har Danmarks Naturfredningsforening Bornholm klaget over, at kommunen ikke mente, at projektet er VVM -(Vurdering af Virkning på Miljøet)-pligtigt. Får klagen medhold, er der mulighed for, at projektet sættes på pause, mens der udarbejdes en VVM-rapport, som skal godkendes af kommunen.