Såning af efterafgrøder udsat

fr 10.08.2018, 09:22

Hvad sker der med efterafgrøderne? Det spørgsmål har Bornholms Landbrug modtaget mange gange fra øens landmænd og nu har de et svar.

Vi har i de sidste dage fået en del henvendelser om efterafgrøder og hovedspørgsmålet lyder: ”Hvad sker der med efterafgrøderne?”. Underforstået skal landmændene så dem nu her efter al den tørke.

Bornholms Landbrug melder nu ud, at der er kommet en udmelding fra Landbrugsstyrelsen:

- Fristen for at så efterafgrøder er udsat til den 3. september. Vi ved i skrivende stund ikke, hvad kravet bliver til plante-dækket, da en udsættelse af såtidspunktet ikke garanterer, at plantedækket bliver tilfredsstillende, fortæller Lisbeth Exsteen.

I nyhedsbrevet Afgrødenyt fortæller Lisbeth Exsteen videre:

- Vi ved heller ikke, hvad kravet bliver til de MFO-arealer, som er udlagt med græsudlæg i foråret. I mange af disse marker er udlægget på nuværende tidspunkt meget svagt og vil formentlig ikke kunne opfylde kravet om et tilfredsstillende plantedække senere på efteråret, selv om plantebestanden er acceptabel som et frøgræsudlæg.