KB: Handicaprådet

to 07.12.2017, 19:47

Kommunalbestyrelsen skulle ved dagens møde også nedsætte et handicapråd.

Rådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Medlemmerne er:
Bjarne Hartung Kirkegaard K
Stedfortræder: Anne Thomas Å

Valggruppe 2 indstillede:
Sabine Nicoline Lyngberg O
Stedfortræder: Linda Kofoed Persson O

Derudover indstillede servicedirektøren, at kommunalbestyrelsen skulle bemyndige direktionen til at udpege fire embedsmænd samt stedfortrædere i Handicaprådet. Punktet blev godkendt af kommunalbestyrelsen.