KB: Børn- og Ungeudvalget

to 07.12.2017, 19:24

Kommunalbestyrelsen skulle udpege 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere til Børn- og Ungeudvalget. Det blev:

Bjarne Hartung Kirkegaard K
Stedfortræder: Leif Olsen F

Og fra valggruppe 2:
Linda Kofoed Persson O
Stedfortræder: Andreas Ipsen V

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge. Blandt andet sager om tvangsfjernelser. Udvalget består af

·2 kommunalbestyrelsesmedlemmer
·Byretsdommeren i retskredsen
·2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeget af statsforvaltningen