BOMA til stormøde i Skive

lø 28.01.2017, 14:16

BOMA mødes i dag med landets øvrige borgergrupper mod atomaffald. Grupperne gør status, finder fælles fodslag og lægger planer for det fremtidige arbejde.

Borgergrupper mod atomaffald fra Bornholm, Lolland, Kerteminde, Thyholm og Skive mødes i dag i Skive for at koordinere indsatsen.

I første kvartal af 2017, skal der tages en politisk beslutning om hvorvidt affaldet skal på mellemlager eller graves ned i et depot. Og her håber borgergrupperne på, at politikerne vil beslutte sig for en løsning med et mellemlager. Det fortæller formanden for Bornholm mod atomaffald, Louise Haxthausen.

BOMA skal nu have fat i borgmesteren, de bornholmske politikere i Folketinget, og andre landspolitikere for at dele den anbefaling og den viden, landets grupper mod atomaffald har indsamlet.

BOMA blev stiftet i juli 2012 og har indtil videre 800 medlemmer.

Foreningens formål er:
- Med alle lovlige midler at hindre deponering af radioaktivt affald på Bornholm.
- At tilvejebringe og videregive information og viden om Statens ovenstående planer, så offentligheden får bedre indsigt heri.
- At samarbejde med repræsentanter for andre geografiske områder i Danmark, der også risikerer at få deponeret radioaktivt affald i deres undergrund, så ingen af områderne bliver depotområde for radioaktivt affald.

Se mere i nyhederne klokken 19.30 på TV 2/Bornholm.